Generali Vitality - En Automne, Gardez L’Esprit Sportif Et Remotivez Vous

Staňte se členem komunity Vitality

Získejte zpětnou slevu na pojistném za úrovně dosažené v programu GENERALI Vitality.

Členem programu GENERALI Vitality se můžete stát, pokud je vám více než 18 let, máte bydliště v České republice a jste pojištěnou osobou na pojistné smlouvě životního pojištění uzavřené s Generali Českou pojišťovnou a.s. Pokud přestanete být osobou pojištěnou touto pojistnou smlouvu, členem Programu nadále být nemůžete.

Ve stejnou dobu můžete mít pouze jedno členství. Můžete s námi uzavřít pouze jednu smlouvu o členství v programu GENERALI Vitality.

Výhody členství v programu

Vaše členství v programu GENERALI Vitality umožňuje pojistníkovi získat zpětnou slevu na pojistném z pojistné smlouvy životního pojištění uzavřené mezi pojistníkem a Generali Českou pojišťovnou a.s.

Platná pojistná smlouva se sjednaným benefitem „Zpětná sleva na pojistném“ je podmínkou pro zapojení do programu. Výše zpětné slevy na pojistném, na kterou má pojistník nárok, závisí na aktivním statusu Vitality každé příslušnou pojistnou smlouvou pojištěné osoby, jež je členem Programu. Váš aktivní status v programu je proto pro tuto konkrétní pojistnou smlouvu důležitý.

Pro sjednání životního pojištění s benefitem „Zpětné slevy na pojistném“ kontaktujte Generali Českou pojišťovnu a.s.